Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές

fibermax cycleΤο πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» αποτελεί την εξέλιξη του προγράμματος «Πιστοποίηση FiberMax» που ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer εφαρμόζει σε σημαντικές χώρες παραγωγής βαμβακιού όπως οι Η.Π.Α, η Βραζιλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Χάρη στο αρχικό πρόγραμμα πιστοποίησης, οι ποικιλίες βαμβακιού FiberMax αναγνωρίστηκαν παγκοσμίως για την ανώτερη ποιότητα ίνας που παράγουν και κατάφεραν να δημιουργήσουν ξεχωριστή κατηγορία εμπορίας βαμβακιού.

Το νέο πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» προχωρά ένα βήμα ακόμη και φιλοδοξεί να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέμενη αξία του τελικού προϊόντος.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να αναδείξει το βαμβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες FiberMax, μέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένο τρόπο παραγωγής.

Τιμητική Διάκριση του Τομέα Επιστήμης…

Αθήνα, Δεκέμβριος 2017 – Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer απέσπασε...

Συστήματα ευφυούς γεωργίας. Καινοτομία στην…

Αθήνα, Ιούλιος 2017 – Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer για...

CSF Videos

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

address Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι

phone Τηλ.: 210 616 6000

fax Fax: 210 610 9100

website www.cropscience.bayer.gr

mailcertifiedfibermax.gr@bayer.com

Sitemap >> Bayer CropScience

Bayer